ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี คนพิการ เมาสุรา เร่รอน มีที่อยู่อาศัยไม่เป็นหลักแหล่ง

รายละเอียด


Share: