พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ในการนี้ นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้นำทีมหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี >>รายละเอียด<<


Share:สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และราษฎร พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) ร่วมออกปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้คำปรึกษาชี้แจงสิทธิและสวัสดิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน พร้อมทั้งนำคนพิการเข้ารับการตรวจประเมินทางการแพทย์เพื่อเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว. ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี >>รายละเอียด<<


Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (ก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม) พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับเด็กพิการและครอบครัว จำนวน ๒๕๐ คน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธนี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

>>รายละเอียด<<


Share:เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป และมอบบ้านผู้สูงอายุ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ราย และมอบบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี และทีม One Home อุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้นในพื้นที่ ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำอำเภอเมืองอุทัยธานี จิตอาสา เครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป (รายละเอียด)


Share:โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial