รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (รอบ 2)

รายละเอียด


Share: