โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (ก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม) พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับเด็กพิการและครอบครัว จำนวน ๒๕๐ คน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธนี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

>>รายละเอียด<<


Share: