ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ร้องขอความช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาล

รายละเอียด


Share: