ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ กรณีร้องขอความช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัย สุขภาพไม่แข็งแรงมีภาระต้องดูแลหลานในวัยเรียน รายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีพ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด


Share: