พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้ราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีถวายพระพชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ณ ชุ้มเฉลิพะเกียติฯ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ นางอรุณี ต็งสุวรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย >>รายละเอียด<<


Share: