ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด


Share: