ข้อมูลทั่วไปจังหวัด

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ให้จัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และโอนภารกิจ ของสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดไปเป็นของสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้มีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี” จากนั้นเป็นต้นมา

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php