กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ทีม พม. One Home และ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี >>รายละเอียด<<


Share: