กิจกรรมจิตอาสา วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ “๑ กระทรวง ๑ การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normol” >>รายละเอียด<<


Share: