การประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “ความรักของแม่” กิจกรรมเฉลืมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

รายละเอียด


Share: