โครงการแว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

>>รายละเอียด<<


Share: