เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี แม่เลี้ยงเดี่ยวพิการ ต้อนรับภาระเลี้ยงดูบุตรกำลังศึกษา 2 คน และเลี้ยงดูหลาน 2 คน ที่ถูกทอดทิ้ง และป่วยเปนโรคลิ้นหัวใจรั่ว

>>รายละเอียด<<


Share: