เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี สตรีเลี้ยงดูพี่ชายพิการ มารดาสูงอายุ รายได้ไม่เพียงพอ บ้านทรุดโทรม

จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ปลัดอำเภอหนองฉาง ปลัดอำเภอห้วยคต นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ กรณี “สตรี เลี้ยงดูพี่ชายพิการ มารดาสูงอายุ รายได้ไม่เพียงพอ บ้านทรุดโทรม ร้องขอความช่วยเหลือกับ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 196/2 ม. 15 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

>>รายละเอียด<<


Share: