เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี คนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่ร้องขอความช่วยเหลือ ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

>>ายละเอียด<<


Share: