เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง

>>รายละเอียด<<


Share: