เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีครอบครัวมีภาระต้องดูแลผู้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้าย และมีภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน 4 คน รายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีพ

>> รายละเอียด <<


Share: