เคาะประตูบ้าน เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อจัดทำ สมุดพกครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ

รายละเอียด


Share: