ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

>>รายละเอียด<<


Share: