ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด


Share: