หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี โดยออกหน่วย บริการประชาชน และแนะนำกิจกรรมหรืองานบริการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด โดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ณ วัดวังปลากด บ้านวังปลากด ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

>>รายละเอียด<<


Share: