สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และราษฎร พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) ร่วมออกปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้คำปรึกษาชี้แจงสิทธิและสวัสดิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน พร้อมทั้งนำคนพิการเข้ารับการตรวจประเมินทางการแพทย์เพื่อเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว. ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี >>รายละเอียด<<


Share: