ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กพิการถูกทอดทิ้งให้อยู่กับผู่ป่วยมะเร็ง อยากให้ พม. คุ้มครองสวัสดิภาพ

รายละเอียด


Share: