ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะยากลำบาก พื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี

>>รายละเอียด<<


Share: