ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอเมือง

รายละเอียด


Share: