ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) อำเภอทัพทัน

รายละเอียด


Share: