ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง

>>รายละเอียด<<


Share: