ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อให้การช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอหนองฉาง

รายละเอียด


Share: