ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อให้การช่วยเหลือคนพิการและหลานสาว ขอความช่วยเหลือผ่านสถานีโทรทัศน์ “อมรินทร์ทีวี ช่อง 34”

รายละเอียด


Share: