ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด


Share: