ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องฯ ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประเภทรายบุคคล เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ

>>รายละเอียด<<


Share: