ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือกรณี บ้านแพในคลองสะแกกรังเกิดเหตุอัคคีภัย

รายละเอียด


Share: