ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลตลุกดู่ ตำบลหนองกลางดง ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน

รายละเอียด


Share: