ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อวางแผนแนวทางช่วยเหลือ กรณีเตรียมความพร้อมก่อนส่งผู้ป่วยจิตเวชกลับสู่ชุมชน

รายละเอียด


Share: