ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอหนองฉาง เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ (ผู้ป่วยติดเตียง)

รายละเอียด


Share: