ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา กรณีออกสื่อขอความช่วยเหลือดูแลคนพิการ

>>รายละเอียด<<


Share: