ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการและครอบครัวที่ขอรับเงินสงเคราะห์

รายละเอียด


Share: