ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการและครอบครัวที่ขอรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

รายละเอียด


Share: