ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนและเปราะบางในพื้นที่อำเภอหนองฉาง

รายละเอียด


Share: