ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนและเปราะบางจากฐานข้อมูล TPMAP ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง

รายละเอียด


Share: