ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยืนคำร้องฯ ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประเภทรายบุคคล เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ

>>รายละเอียด<<


Share: