ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่และอำเภอหนองขาหย่าง เพื่อจัดทำ สมุดพกครอบครัว

รายละเอียด


Share: