ลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

>>รายละเอียด<<


Share: