ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในการทำลูกประคบและพิมเสนน้ำ

>>รายละเอียด<<


Share: