ลงพื้นที่ติดตามและมอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด


Share: