ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือ กรณี คนพิการถูกล่วงละเมิดทางเพศจนตั้งครรภ์

รายละเอียด


Share: