ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ กรณี ครอบครผู้สูงอายุไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

รายละเอียด


Share: