ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือกรณีลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวถูกน้ำร้อนลวกครอบครัวประสบปัญหาด้านรายได้และมีภาระดูแลบุตร 3 คน

รายละเอียด


Share: