ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคนพิการที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ

รายละเอียด


Share: